نیازهای آیریزین

⬅️نور: مثل همه ی گیاهانی که برگ های رنگی دارند به نور بیشتری نسبت به گیاهان برگ سبز احتیاج دارد و هرچقدر نور بیشتر باشد برگ ها خوش رنگتر هستند. میشود این گیاه رو در فضای اتاق هم نگهداری کرد به شرطی که نور کافی برایش وجود داشته باشد و پشت پنجره قرار بگیرد.

--

⬅️آبیاری: به آبیاری متوسط احتیاج دارد یعنی نه خاک دائم خیس و غرقابی باشد که باعث زردی و ریزش برگ ها و پوسیدگی بشود نه گیاه زیاد خشکی بکشد که برگ ها دچار سوختگی بشوند، بعد از خشک شدن سطح خاک اقدام به آبیاری کنید.

--

⬅️دما: هرچقدر هوا گرمتر باشد باید به آبیاریش دقت بیشتری شود تا خشکی نکشد اما به سرما حساس است به همین دلیل در مناطق سردسیر و هوای سرد از بین میرود اما اگر از سرما محافظت شود گیاه چند ساله محسوب میشود.

middle

⬅️خاک: به خاک سبک احتیاج دارد، از ترکیبات مختلفی می توانید استفاده کنید، اضافه کردن خاک برگ و کمی شن به خاک باغچه میتواند بستر مناسبی برایش فراهم کند.

--

⬅️تکثیر: از طریق قلمه ی ساقه به راحتی تکثیر می شود، قلمه ای به طول 10-15 سانتی متر تهیه کنید و برگ های پایینی رو حذف کنید سپس در بستری سبک مثل شن و خاک برگ یا پرلیت قرار بدهید و رویش را با پلاستیک بپوشانید.

middle