آگلونما Chinese evergreen

🌸آگلونما

نام انگلیسی: Chinese evergreen

نام علمی: Aglaonema treubii

--------

🔱گیاهی از خانواده ی آراسه که به علت وضع برگها و انبوه بودنشان جلوه ی بیشتری دارد

--------

🔱مقاومت خوبی در برابر سایه و خشکی دارد

--------

🔱کاشت مخلوط این گیاه آپارتمانی با گیاه های متفاوت در داخل یک گلدان مقایسه ی جالبی در شکل برگ ها ایجاد میکند

--------

🔱در برابر نور کم مقاومت خوبی دارد.

middle

☀️💧نیازهای آگلونما

--------

⬅️نور: تحمل نور مستقیم آفتاب رو ندارد

اتاق های قسمت شمالی ساختمان بهترین شرایط نوری برای این گیاه می باشند.

--------

⬅️دما: بهترین درجه حرارت محیطی در زمستان 15 و در تابستان 25 درجه ی سانتی گراد است.

--------

⬅️آبیاری: هفته ای دوبار آبیاری در تابستان و یک بار آبیاری در زمستان

زهکش گلدان باید مناسب باشد.

--------

⬅️رطوبت: در تابستان هفته ای دو بار نیاز به غبارپاشی دارد.

--------

⬅️تغذیه: در فصل رشد یعنی بهار و تابستان هر دو هفته یکبار تغذیه مصنوعی با کودهای قابل حل در آب صورت گیرد.

middle

--------

⬅️خاک: مناسب ترین خاک برای آگلونما خاک برگ می باشد.

--------

⬅️تعویض گلدان: به دلیل متراکم شدن ریشه ها و و کم شدن جا برای رشد ریشه هر سال تعویض گلدان با یک درجه بزرگتر لازم است.

--------

⬅️تمیز کردن برگ ها: پاک کردن برگ ها با پارچه ی نرم یا اسفنج مرطوب کافیست.

middle