آگاپانتوس(سوسن آفریقایی)

• نام علمی : Agapanthus Orientalis

• خانواده : Liliaceae - لیلیاسه

• بومی منطقه : آفریقای جنوبی

• آگاپانتوسAfrican lily
• نام های دیگر :

1. سوسن آفریقایی

2. African lily

3. Common Agapanthus

4. Lily of the Nile

5. Blue Lily

• توضیحات :

• نوع:چند ساله

• برگ:برگ های کشیده

• گل:چتری

• رنگ گل:آبی و سفید

• فصل گل: در بهار و تابستان و پاییز

• موقعيت :

• خاکی مرطوب و آفتاب

• موارد استفاده :

• به صورت کشت گروهی یا گیاه پوششی و یا بصورت کشت حاشیه ی باغ ها