آکاسیا Acasia

آکاسیا

Acasia

--------

✅آکاسیا شاخه های منشعب، برگ های پَر مانند یا برگ های دروغین خاردار به وجود می آره

--------

✅در زمستون یا بهار خوشه های گل دهنده ی مخصوص این نوع گیاهان ظاهر می شه که برای آراستن بیشتر مورد توجه اند تا به عنوان گلی در مجموعه ی گل های گیاهان خانگی

--------

✅این گیاهان را باید با هرس کردن شاخه هایی که گلدهی آن ها تمام شده است، کوتاه و با آبیاری مرتب و تغذیه ی کافی آن ها را قوی و سالم نگه دارید.

--------

✅در صورت امکان می توانید در تابستان گلدان آکاسیا را در خارج از اتاق و زیر سایه بان بگذارید و در پاییز آن را به اتاق برگردانید

middle

روش نگهداری آکاسیا

--------

🔺دما: نیازمند دمای متوسط

در زمستان جایی گذاشته شود که خنک و حداقل دما ده درجه ی سانتی گراد باشد

--------

🔺نور: به نور مستقیم آفتاب نیاز دارد

--------

🔺آب: از بهار تا پاییز گلدان ها را بدون محدودیت آب دهید ولی در زمستان آبرسانی به مقدار کم باید باشد.

--------

🔺رطوبت هوا: به ایجاد رطوبت (مه پاشی) نیازی نیست

در تابستان هوای آزاد برای آن مناسب است

--------

🔺تعویض گلدان: هر دو سال یک بار صورت گیرد.

--------

🔺تکثیر: شاخه ها را در تابستان ببرید و قلمه بزنید

از بذر آن نیز می توان استفاده کرد

بذر در بهار و در دمای بیست درجه ی سانتی گراد خیلی زود جوانه می زند

انواع آکاسیا

middle

--------

🔔آکاسیا آرماتا: معروف ترین انواع آکاسیا هاست

اندازه ی آن به یک متر می رسد

برگهایش سبز تیره و گل های معطرش در پایان بهار ظاهر می شود

--------

🔔آکاسیا دِآلباتا: گیاه بزرگی است که شاخ برگ های پَر مانند دراز بیست سانتی متری تولید می کند

گل های معطر و پوشیده از کرک این گیاه در اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می شود

--------

🔔آکاسیا پودالیری فولیا: گونه ای است زیبا با برگ های نقره ای و در زمستان گل های طلایی رنگ می دهد

این نوع آکاسیا به آسانی رشد می کند و نگداری از آن نیز آسان است.

middle