آویز Fuchsia

🌸 آویز

Fuchsia

--

🌱زادگاهش مکزیک با ساقه های بلند و باریک که در اثر وزن خوشه های گل به طرف پایین خم می شوند.

--

🌱گل های زیبا و آویزان صورتی یا قرمز دارد.

--

🌱بعد از گلدهی باید مرتبا جوانه های انتهایی رو هرس کرد تا گیاه برای سال آینده خودش را آماده کند.

middle

🔔🔔 نیازهای آویز

🔶نور: به نور زیاد احتیاج دارد

🔶دما: در تابستان 16 و در زمستان 10 درجه ی سانتی گراد بهترین دما می باشد.

🔶آبیاری: در تابستان هفته ای دوبار و در بهار هفته ای یک بار

بعد از شروع گلدهی آبیاری رو کم کنید و بذارین سطح خاک خشک بشه و بعد آبیاری کنید

در زمستون دو هفته یک بار آبیاری کنید

🔶رطوبت: در بهار هفته ای دو بار و در تابستون هر روز غبار پاشی کنید

middle

--

🔶تغذیه: با شروع گلدهی تغذیه مصنوعی را شروع کنید

--

🔶خاک مناسب: مخلوطی از خاک لوم و پیت و کود پوسیده ی حیوانی است.

--

🔶تعویض گلدان: در اول بهار بعد از هرس شاخه های خشک شده گلدان را می توانید تعویض کنید.

--

🔶تمیز کردن برگ ها: از براق کننده های شیمیایی استفاده نکنید.غبارپاشی کافیست

--

🔶تکثیر: ریشه دار کردن قلمه از چوب نرم به طول 6 سانتی متر در اوایل بهار

middle