آلامانداgolden trumpet

☀️آلاماندا

نام انگلیسی: golden trumpet

نام علمی: Allamanda cathartica

========

🌱وطن اصلی این گیاه آمریکای استوایی است

از خانواده ی خرزهره می باشد.

========

🌱همیشه سبز با برگ های براق و گل های زرد خیره کننده است

========

🌱جهت گلدهی بهتر در سال آینده نیاز به حذف شاخه های جوان بعد از اتمام گلدهی دارد.

1024656036041001B|middle]

☀️💧✨نیاز های آلاماندا

--------

✅نور: در تابستان نیاز به نور کامل دارد ولی در زمستان نیم سایه هم کافی است.

--------

✅دما: حداقل دما در زمستان 13 و حداکثر دما در تابستان 27 درجه ی سانتی گراد می باشد.

--------

✅آبیاری: به آب فراوان نیاز دارد و همیشه باید خاک را مرطوب نگه داشت

در زمستان فقط زمانی که خاک کاملا خشک است نیاز به آبیاری دارد.

--------

✅رطوبت: در بهار و تابستان هفته ای دو بار غبارپاشی کنید

برای تامین رطوبت پایدار می توانید داخل زیر گلدانی سنگریزه بریزید و آب اضافه کنید.دقت کنید که ته گلدان با آب در تماس نباشد

--------

✅تغذیه: در بهار و تابستان با ظهور اولین گل با مواد غذایی مایع یا جامد محلول در آب گیاه رو تغذیه مصنوعی نمایید.

--------

✅خاک: مخلوطی از خاک لوم و شن درشت به نسبت دو بر یک بهترین خاک می باشد.

--------

✅تعویض گلدان: اگر گیاه را به تازگی خریداری کردید هر سه ماه یک.بار با مشاهده ی ریشه ته گلدان، گلدان را تعویض کنید

بعد از یک سال تعویض سالیانه در بهار کافی است.

--------

✅تمیز کردن برگ ها: غبارپاشی با آب سبک بدون املاح و ولرم برای تمیز کردن برگ ها کافی است.

--------

middle