آفات و بیماری های چمن

عمده ترین بیماری چمن نوعی قارچ به نام زنگ است که معمولاً در روزهای گرم تابستان و هنگامی که رطوبت خاک زیاد است بروز می نماید، بیماری مزبور موجب می شود چمن قطعه قطعه به رنگ زرد در آمده و سوخته جلوه نماید، همچنین برخی از بیماری های قارچی خاکزی در اثر رطوبت زیاد خاک ، آبیاری زیاده از حد، یا فقدان زه کشی موجب پوسیدگی و زردی و خشکیدگی چمن می گردند. برای مبارزه با زنگ چمن از علف کش استفاده می شود.

سایر آفات و بیماری های چمن:
زردی چمن نام علمی : Lawn Chlorosis

در اثر کمبود مواد غذایی به خصوص نیتروژن و آهن برگ ها سبز کم رنگ متمایل به زرد میشوند .

در اغلب چمن های ورزشی این عمل به صورت عمدی و به شیوه کاملا دستی انجام میپذیرد . به عنوان مثال خط های راه راه چمن زمین فوتبال ، چند روز قبل از اغاز مسابقات نقاطی از زمین را به صورت کاملا از پیش تعیین شده با کاورهای مخصوص میپوشانند تا از رسیدن نور آفتاب به آن نقاط خودداری نمایند و در نهایت بعد از برداشتن کاورها . چمن زیر آنها به رنگ زرد درآمده و با محیط سبز اطرافش دارای جلوه خاصی میشود . اما در نوع بیماری آن ، معمولا با استفاده از کودهای حاوی نیتروژن و آهن به خصوص آلی ترمیم میگردد البته طی یک دوره متوالی و کاملا برنامه ریزی شده .

گلسنگ نام علمی : Dog Lichens

گلسنگ یک افت یا بیماری نیست بلکه مشابه یک علف هرز رفتار کرده .

کپک برفی نام علمی : Snow Mould

در این بیماری قطعه هایی از چمن قهوه ای شده و پس از ان چمن پوسیده و صورتی رنگ گردیده و با رشد قارچ کرکی می گردد .

لکه چمن دلاری نام علمی : Turf Dollar Spot

قطعه هایی از چمن زرد کمرنگ شده و از بین میروند . عامل این نوع بیماری قارچ Sclerotinia Bomeocarpa میباشد .

قارچ میلیسیوم نام علمی : Turf Thatch

قطعه ای از چمن زرد رنگ یا متمایل به قرمز گردیده و توده سفید رنگ از رشد قارچ در اطراف ریشه چمن ظاهر میگردد .

کرم سایشگر نام علمی : Chafer Grubs

باعث جدا شدن ریشه های چمن از هم میگردد .

لدر ژاکت نام علمی :Leather jackets

عامل ان لارو هایی پابلند هستند که در صورت رشد کامل و بدون پیشگیری به چمن آسیب میرسانند و قسمتی از چمن را زرد یا قهوه ای مینمایند و در ان سوراخ ها و یا فرورفتگی هایی ایجاد می نمایند .

مورچه ها : Ants

مورچه ها باعث ایجاد توده های خاک بر روی سطح چمن می گردند .

موش کور نام علمی : Moles

موش کور باعث ایجاد شبکه های تونل مانند در خاک زیرین چمن گردیده و وقتی این شبکه فرو بریزد یک سطح ناهمواری را در سطح چمن ایجاد می نماید .

در صورت مشاهده هر گونه آلودگي به بيماري يا امراض گوناگون سريعاً بايستي محل آلوده پاكسازي شده و از زمين خارج شود، ‌تا از گسترش آن در ساير قسمتهاي سطح پوشش جلوگيري به عمل آيد .

نكته آخر :

اين كه در استفاده از زمين چمن بايستي كاملاً اصولي و عملي رفتار نمود ، چرا كه چمن جزء نباتات بوده و يك موجود زنده به حساب مي آيد ،‌افراط در استفاده و آن هم غير اصولي ، صدمات جبران ناپذيري را به آن وارد مي كند . براي استفاده اصولي از زمين ، مي توان با تنظيم برنامه زماني مشخص با حداكثر 6ـ5 ساعت در 2 يا 3 مرحله بازي يا تمرين در طول هفته اقدام نمود.