آستیلب (هوستا)

• نام علمی : Astileb Japonica

• خانواده : Saxifragaceae

• آستیلب هوستا Astileb Japonica
• توضیحات :

• نوع : چند ساله و علفی

• برگ : سبز تیره ،براق و دندانه دندانه

•گل: خوشه ای و ستون مانند

•رنگ گل : صورتی، قرمز، سفید

•فصل گل: خرداد تا مرداد

• موارد استفاده:

• بومی منطقه : آسیا و شمال آمریکا

• کاربرد آن در جنگل های سایه دار، کنار استخر ها و برکه ها و مرزبندی می باشد.

• موقعيت :

• زهکشی مناسب، آفتابی-نیم سایه –سایه، آب زیاد