چگونه چمن خود را به صورت منطقی آبیاری کنیم

آب یک منبع با ارزش است که نیازمند استفاده مسؤلانه ماست. بنابراین بایدها و نبایدهایی را باید در نگهداری و مراقبت مداوم از چمن رعایت کنیم که به شرح زیر است :

بایدها:

• چمن را متناسب با باغ و نوع خاک انتخاب کنید.و از نصایح یک مشاور در خصوص آنچه که برای فضای سبز شما مناسب است، بهره بجویید.

• برای یک منطقه بزرگ برنامه ریزی کنید. نیاز نیست اولین بار چمن زیادی را تهیه کنید.

• زمانی که به صورت تخصصی اقدام به ایجاد چمن می کنید، مطمئن شوید که آب کافی ، اما نه زیاد در اختیار آن گذاشته اید.

• هواشناسی را بررسی کنید؛ زمانی که هوا بارانی پیش بینی می شود، می توانید از بارش طبیعی برای آبیاری استفاده کنید.

• زمان مناسب برای آبیاری، صبح زود و یا آخر شب می باشد. این کار به نفع چمن شماست.

• چنانچه یک مخزن آب دارید، می توانید برای آبیاری از آن استفاده کنید.آب آشپزخانه و یا حمام نیز می تواند با ایجاد تکنولوژی سپتیک، مناسب باشد.

نبایدها:

• نباید چمن خود را بیش از نیاز آبیاری کرد. این کار باعث ایجاد ریشه های کم عمق و ضعیف می شود.

• زمانی که برای اولین بار اقدام به کوتاه کردن چمن می کنید، از تیزی تیغه ماشین چمن زنی اطمینان حاصل کنید.و آن ها را بسیار کوتاه نکنید که باعث تنش گیاه می شود.

• اگر چمن تازه نصب شده ی شما، قهوه ای و خشک به نظر می رسد، نگران نباشید؛ این مسأله در مکانیسم رشد چمن، طبیعی است.

• چمن به کمبود آب واکنش نشان می دهد و رنگ قهوه ای آن بیانگر آن است که رشد چمن تا بازگشت شرایط مطلوب، متوقف شده است.

• چمن به شکل قابل توجهی سازگار می باشد به این نحو که با بارش باران، بسیاری از علفزارها پدید می آیند.

http://www.turfgrass.co.uk/assets/uploaded_files/articles/TGA_leaflet_lowres.pdf http://www.turfgrass.co.uk
1396/02/16