نکاتی در موردآبیاری چمن با بازدهی بیشتر

• آبیاری رادراوایل صبح انجام دهید . در این هنگام رطوبت کمتری در اثر گرما و بادتبخیر می شودو چمن و خاک برای انجام کارهای روزانه آماده هستند . همچنین فشار آب معمولاً دراین موقع از روز بیشترین حد است . اگر چه آبیاری شبانه نیز هدر رفت ناشی از تبخیر را به حداقل می رساند ولی می تواند مکان مرطوب و مناسبی برای آفات و عوامل بیماری زا بوجود آورد.

• در گرمای وسط روز آبیاری نکنید . در این شرایط آبیاری نکنید حتی اگر چمن علائم تنش آبی را نشان دهد.

• چمن مقاوم به خشکی بکارید اگر در اقلیم خشک یامکانی که دائماً در معرض خشکی و کم آبی است زندگی می کنید، بایستی چمنی مقاوم به خشکی بکارید .

• چمن را هوادهی کنی . اگر بدلیل وجودخاک رسی و سنگین یا فشرده ، مشکل روان آب دارید بایستی چمن را هوادهی کنید و یا اینکه میتوانید آب پاش را با تمام فشار بکار بیندازید تا آب جاری شود و آنگاه آبیاری را حدود یکساعت قطع کرده تا خاک مقداری از آب را جذب کند و سپس مجدداً آبیاری را شروع کنید.

• چمن تازه احداث. در این چمن ها باید آبیاری روزانه صورت گیرد . ممکن است در آب و هوای گرم لازم شود که دوبار آبیاری انجام شود تاریشه های چمن قطعه ای رشد کنند و یا بذور جوانه بزنند.

• لایه کاهبرگ را از چمن حذف کنید . با این کار آب راحت تر به درون خاک نفوذ می کند و همچنین میزان هدر رفت و روان آب کمتر است.

• چمن رابا ارتفاع مناسب کوتاه نمایید. در چمن های فصل سرد ودر خلال دوره خشکی بایستی ارتفاع چمن زنی بیشتر از حد معمول باشد تا خاک برای مدت طولانی تری مرطوب بماند . چمن های فصل گرم را نیز با بیشترین ارتفاع توصیه شده کوتاه کنید.

• از کوددهی بیش از حدخودداری کنید . کوددهی بیش از حد باعث رشد بیش از حدچمن و متعاقب آن مصرف زیاد از حد آب می شود . چمن را کوددهی نکنید مگر آنکه علائم کمبود عناصر غذایی در گیاه پدیدار شود

• علف های هرز راکنترل کنید . علف های هرز از لحاظ مقدار آب موجود با چمن رقابت می کنند.

middle