بهینه سازی روش آبیاری و حفاظت آب در مدیریت چمن

براساس پیش بینی سازمان ملل بحران کم آبی به سرعت در حال توسعه بوده و هم اکنون چندین کشور به طور جدی با این بحران درگیر هستند و تعدادی دیگر از کشورها از آن جمله ایران تا سال 2025 میلادی به جمع آنها خواهند پیوست

چمن ها به دلیل پوشش ویژه و تبخیر و تعرق زیاد یکی از پرمصرف ترین گیاهان در زمینه آب هستند. با توجه به استفاده گسترده از چمن در دنیا و اهمیت آن، یافتن بهترین راهکارها ها برای آبیاری کارآمد و حفظ منابع آبی به ویژه در مناطق خشک ونیمه خشک که میزان تبخیر و تعرق بالاتر است ضروری می باشد. از راهکار های مناسب در این امر می توان به آبیاری زیرسطحی و استفاده از منابع آبی غیر متعارف نظیر پساب فاضلاب ها اشاره نمود. سیستم های آبیاری زیرسطحی به خاطر قرار ندادن آب در معرض تبخیر و رساندن آن به منطقه توسعه ریشه های گیاه صرفه جویی قابل ملاحظه را در میزان آب مصرفی جهت آبیاری باعث می گردد. آب های بازیافت شده به یک منبع اصلی برای آبیاری تبدیل شده زیرا حجم زیادی در مناطق شهری تولید می شود و تنها منبع آبی در حال رشد است در حالیکه دیگر منابع در حال کم شدن می باشند