آبیاری چمن

آبياري معمولاً‌ در طول شبانه روز ( بسته به نياز آبي گياه و شرايط خاص منطقه ) متفاوت خواهد بود . و ممكن است در اوايل و يا اواخر ساعات روز انجام گيرد . از آبياري در زير تابش آفتاب ( مخصوصاً تابش عمودي ) حتي الامكان بايد خودداري كرد .

*میزان مصرف آب به چه عواملی بستگی دارد:
1. نوع خاک :

خاک رسی دیرخیس شده و دیر آب از دست میدهد بنابراین بهترین استراتژی در این نوع خاک کاهش سرعت آبیاری و افزایش مدت زمان آن است تا آب در خاک نفوذ کند اما در خاک شنی سرعت نفوذ بالا و مدت زمان کم است تا آب از دسترس گیاه خارج نشود.

2. خرد اقلیم Microclima :

اگر میکروکلیما جای گرمی باشد به آب بیشتری احتیاج داریم و اگر خنک باشد آب کمتر اگر وزش باد بالا باشد به آب بیشتر احتیاج داریم و آبیاری بارانی توصیه نمی شود.

3. شیب :

در مکان شیب دار روان آب بالایی داریم و تعداد دفعات آبیاری زیاد است و مقدار آبیاری کم تا روی زمین جاری نشود.

4. نوع چمن :

چمنی با ریشه ی عمیق مصرف آب کمی دارد مثل مرغ و فستوکا وقتی سربرداری با ارتفاع پایین انجام میشود و ریشه ی کم عمق داریم به آب سطحی بیشتری احتیاج داریم .

روش های کاهش مصرف آب :

1-استفاده از چمن مقاوم

2-آبیاری در زمان مناسب

3-هوادهی چمن

4-حذف کاهبرگ

5-آبیاری چمن تازه احداث شده

6-حذف علف هرز