کدام آبپاش برای شما مناسب است ؟

احتمالا" بیشتر از یک دو جین آب پاش وجود دارد : زمینی ، نوسانی ، چرخشی ، مدل پنکه ای ، مسافرتی و تکانی تعدادی از آنها است . اهمیتی ندارد چه نوع آبپاش استفاده کنید اما باید مطمئن شوید آب روی چمن شما کاملا" توزیع شود در غیر اینصورت با منطقه ای بسیار خشک و یا منطقه ای بسیار مرطوب روبرو خواهید شد . تنها راه عملی یک مالک برای امتحان توزیع آب آبپاش ، تنظیم ظرف ها یا سطل ها برای گرفتن آب در مسافتهای مختلف از آب پاش است . این آزمایش را در زمانی که به طور طبیعی چمن را آبیاری می کنید انجام دهید بنابر این فشار آب متغیر نمی شود .

وقتی دانستید چگونه آب پاش شما واقعا" آب را توزیع می کند می توانید آب پاش را هنگام لزوم به اطراف حرکت دهید تا مطمئن شوید تمام چمن میزان مساوی آب دریافت می کند.