آب دهی چمن

آب برای گیاهان از انسان ها هم مهم تر است . مانند انسان ها گیاهان بیشتر از آب تشکیل میشوند .اما بر خلاف انسان ها گیاهان باید تقریبا" تمام مواد مغذی خود را حل شده در آب دریافت کنند . بدون آب کافی در خاک چمن نمی تواند مواد غذایی مورد نیاز برای تولید غذا ، رشد ، دفاع و تکثیر را بدست آورد . در این حالت تبدیل به گیاه ضعیفی می شود که مستعد حشرات و بیماری است . از طرف دیگر اگر آب بسیار در خاک موجود باشد می توانند غرق شوند و در این حالت باید تعادل را برقرار سازیم .

خاکهای خوب آب را مانند یک اسفنج نگاه می دارند اما اجازه میدهند که اضافه آن خشک شود . خاکهای ضعیف تر و شنی تر به ندرت آب را در خودنگاه می دارند . خاکهای رسی آب را خیلی آهسته جذب میکنند اما بنظر میرسد که وقتی آب نفوذ کرد برای همیشه خیس باقی می مانند . کافیست بدانید که نوع خاک و مقدار باران بر مقدار آب دهی که باید انجام دهید اثر می گذارد .

رطوبت خاک با آب و هوا تغییر می کند

در بهار زمین کاملا" اشباع است . هر چه هوا گرمتر میشود گیاهان فعالتر شده و مقداری از رطوبت خاک را استفاده می کنند . آن سبد های سنگین تکه های چیده شده در بهار شمال احتمالا" 90% آب هستند . باران بهاری شامل مقادیر کوچکی از نیتروژن ( ماده مغذی باارزش گیاهی ) هستند . آن نیتروژن و آب را به گیاهی بدهید که غذای ذخیره شده در ریشه هایش را در تمام زمستان آزاد می سازد و رشد باور نکردنی چمن را که در بهار رخ میدهد خواهید دید . تقریبا" هر چمنی در این زمان پرپشت و سبز به نظر میرسند و آب اضافه مورد نیاز نیست .

همچنانکه پایان بهار نزدیک میشود خاک ممکن است شروع به خشک شدن کند . باران کم یا متوقف شده خورشید داغ تر ، هوا گرمتر و ریشه های سبزه به طور ثابت مواد مغذی حل شده خود را جذب کرده اند . جالب و مهم است که به پیشرفت این مرحله خشکی توجه کنیم . ابتدا اینچ بالایی خشک می شود . در طی چند هفته دو اینچ بالا ممکن است خشک شود . اینطور نیست که چهار یا شش اینچ بالای سطح خاک در یک زمان خشک شود بلکه خشکی از بالا به پایین بطور تدریجی انجام می شود . یک چمن با ریشه کم عمق به سرعت در این شرایط پلاسیده می شود در حالیکه یک چمن با ریشه عمیق مدت طولانی تر سبز باقی خواهد ماند .