توضیحات پروژه

نام پروژه

Previous
Next
نام پروژه

مشاوره، طراحی و اجرای محوطه منزل مسکونی (کرج)

تاریخ اجرا

1388

محل اجرا

کرج

نوع پروژه

احداث

نگهداری

عکس کوچک 1

عکس کوچک 2

عکس کوچک 3

عکس اورجینال

سدروس سبز