توضیحات پروژه

نام پروژه

Previous
Next
نام پروژه

مشاوره، طراحی و اجرای محوطه منزل مسکونی (مرزداران)

تاریخ اجرا

1389

محل اجرا

تهران، مرزداران

نوع پروژه

احداث

نگهداری

عکس کوچک 1

عکس کوچک 2

عکس کوچک 3

عکس اورجینال

سدروس سبز