توضیحات پروژه

نام پروژه

Previous
Next
نام پروژه

مشاوره و طراحی بام سبز (روف گاردن) مازندران

تاریخ اجرا

1393

محل اجرا

مازندران

عکس کوچک 1

عکس کوچک 2

عکس کوچک 3

عکس اورجینال

سدروس سبز