توضیحات پروژه

نام پروژه

Previous
Next
نام پروژه

ورزشگاه شماره 2 داراب

تاریخ اجرا

95/11/24

محل اجرا

شهرستان داراب

مدت زمان اجرای پروژه

3

ماه

مساحت

10000

کاربرد

زمین فوتبال

نوع پروژه

احداث

نگهداری

مشاوره و نظارت

نوع زمین چمن

چمن طبیعی

نوع سیستم آبیاری

آبیاری دستی

نوع بذر چمن

بذر گرمسیری

نوع کاشت چمن

پخش بذر روی خاک

ارتفاع فیبر

3

شرح پروژه

خرید و مصالح ، تسطیح و کاشت و نگهداری چمن طبیعی

عکس کوچک 1

عکس کوچک 2

عکس کوچک 3

عکس اورجینال

سدروس سبز