توضیحات پروژه

نام پروژه

Previous
Next
نام پروژه

احداث و نگهداری زمین فوتبال استادیوم "سردار آزادگان قزوین"

تاریخ اجرا

آغاز عملیات اجرایی در سال 1389 ، نگهداری تا سال 1391 ادامه داشته است.

محل اجرا

استان قزوین ، قزوین ، استادیوم 15000 نفری سردار آزادگان قزوین

مدت زمان اجرای پروژه

24

ماه

مساحت

8000

کاربرد

زمین فوتبال

نوع پروژه

احداث

نگهداری

مشاوره و نظارت

احداث خزانه چمن

نوع زمین چمن

چمن طبیعی

نوع سیستم آبیاری

آبیاری اتوماتیک با استفاده از 8 آبپاش

نوع بذر چمن

بذر سردسیری

نوع کاشت چمن

کاشت بذر در داخل خاک

عکس کوچک 1

عکس کوچک 2

عکس کوچک 3

عکس اورجینال

سدروس سبز